“Terima kasih untuk setiap pelukan, kata-kata penyemangat, dan tindakan cinta yang telah Anda berikan kepada saya”